08.02.2023

Best of the best – Milena Vuković

Reci nam par reči o sebi. Zašto si se odlučila da pohađaš obuku za Software Tester-a?

Oduvek sam želela da radim u gaming industriji, ali mi je to izgledalo nedostižno zato što su me životne okolnosti odvele nekim sasvim drugim putem. Kada sam jednog dana videla oglas za Game Tester-a, shvatila sam da mi je ova profesija šansa za ulazak u svet video igara. Za ovaj kurs sam se odlučila zato što pruža obuku za sticanje međunarodno priznatog ISTQB sertifikata (International Software Testing Qualifications Board).

Kako ti je obuka pomogla da budeš korak bliže ostvarenju  karijere Software Tester-a?

Teorijski deo obuke me je pripremio za polaganje ISTQB ispita, dok sam radom na praktičnom projektu u okviru kursa stekla osnovu za dalje učenje, kao i sigurnost i samopouzdanje za samostalno napredovanje i traženje prakse. Razmenjujući iskustva i zajednički rešavajući povremene poteškoće i nedoumice sa kolegama sa kursa, uvidela sam koliko je za ovaj posao važan timski duh, međusobna podrška, ali i negovanje i razumevanje različitosti u individualnom pristupu svakog ponaosob.

Šta bi preporučila onima koji još uvek oklevaju da promene svoju karijeru?

Pre donošenja neke krupne odluke treba da budu svesni da je promena moguća, ali da je potrebno puno rada, samoodricanja i posvećenosti. Pohađanje kursa svakako olakšava put i pruža neophodne veštine i znanja, ali po završetku obuke učenje ne prestaje. Ovo je posao koji budi radoznalost, kreativnost, želju za učenjem, podstiče na sagledavanje stvari iz različitih perspektiva i otvara um ka pronalaženju novih rešenja.

Pored obuke za tehničke veštine, kako te je Karijerni centar dodatno podržao?

Ivana i ostale devojke iz Karijernog centra su se trudile da me podrže na različite načine. Zvale su me na razne radionice koje nisu u tesnoj vezi sa tehničkim veštinama koje smo učili na kursu, a tiču se osposobljavanja za budući posao. Pored profesionalnog pristupa koji je uključivao mnoštvo korisnih, praktičnih i aktuelnih saveta o pisanju rezimea, motivacionog pisma i uređivanja LinkedIn profila, u Karijernom centru sam zatekla veoma tople i srdačne međuljudske odnose. Jedna od stvari koja meni posebno znači je to što nam je svima stavljeno do znanja da u svakom trenutku možemo da im se obratimo za pomoć i da će nas posavetovati u vezi sa bilo čim što se tiče dobijanja posla u struci.