26.06.2023

Mina Acković, polaznica Data Analyst Akademije

Šta te je privuklo da se prijaviš na Semos Akademiju a šta motivisalo da se prijaviš baš na Data Analyst Akademiju?

Motivaciju za prijavu na Semos Akademiju sam pronašla u njenom renomeu kao kvalitetnoj obrazovnoj instituciji za IT stručnjake. Želela sam da unapredim svoje veštine i znanja u ovoj oblasti, a Semos Akademija mi se činila kao odličan izbor za to. Što se tiče drugog dela pitanja, motivacija za prijavu na Data Analyst Akademiju je bila ta što sam želela da se usmerim na oblast analize podataka koja je u poslednje vreme postala veoma značajna za poslovanje raznih kompanija. Želela sam da steknem praktična znanja i veštine u korišćenju različitih alata za analizu podataka, kao i da naučim kako da interpretiram i prezentujem dobijene rezultate na način koji je koristan za donošenje poslovnih odluka. Data Analyst Akademija mi se činila kao idealan program za to, zbog svog fokusa na praktičnom radu i realnim projektima koji se bave analizom stvarnih podataka.  

Koje su to ključne teme koje ste obrađivali na obuci za Data Analyst?

Na obuci za Data Analyst smo obrađivali nekoliko ključnih tema, uključujući Microsoft Excel, SQL, Python i Power BI. Microsoft Excel je korišćen za osnove analize podataka, uključujući manipulaciju podacima, sumiranje i vizualizaciju podataka. SQL je korišćen za rad sa relacionim bazama podataka, izradu upita i dobijanje specifičnih setova podataka. Što se programskog jezika „Python“ tiče, najpre smo obradili neke osnove ovog jezika, kao što su njegovi tipovi podataka i funkcije. Nakon ovoga smo prešli na konkretnije stvari, kao što su korišćenje najpopularnijih python-ovih biblioteka poput numpy-a, pandas-a, matplotlib-a i drugih. Power BI još uvek nije odrađen na ovoj akademiji, stoga Vam ne mogu pružiti više informacija.   

Navedi nam pogodnosti koje ovaj kurs nudi po tvom mišljenju, i kakva je podrška trenera tokom obuke?

Ovaj kurs za Data Analyst nudi mnoge pogodnosti za razvoj veština i znanja u oblasti analize podataka. Kroz ovaj kurs se stiču praktična znanja i veštine u korišćenju alata kao što su Excel, SQL, Python i Power BI. Takođe, uči se o osnovnim i naprednim tehnikama analize podataka, vizualizaciji i prezentaciji dobijenih rezultata. Obuka omogućava polaznicima da postanu sposobni da rade sa različitim vrstama podataka i da prepoznaju šablone i trendove u podacima koji su od koristi za donošenje poslovnih odluka. Takođe,  obuka može pomoći polaznicima da razviju svoju karijeru u oblasti analitike podataka i postanu konkurentni na tržištu rada. Treneri na Semos Akademiji su iskusni stručnjaci u IT sektoru, koji mogu pružiti individualnu podršku i mentorstvo. Treneri su uvek dostupni i otvoreni za sve nedoumice. Pored samih tema koje se obrađuju na Akademiji, treneri pokreću diskusije i pokušavaju da nam približe zadatke i probleme  sa kojima se svakodnevno susreću, što podstiče polaznike da počnu da razmišljaju svestranije.

Kako bi opisala ciljeve koje želiš da postigneš završetkom Akademije?

Moji ciljevi za završetak Akademije su da steknem praktično znanje i veštine u oblasti analize podataka, kao i da se osposobim da primenim ove veštine u realnim poslovnim situacijama. Takođe, želim da se upoznam sa najnovijim trendovima i tehnologijama u ovoj oblasti i da naučim kako da koristim različite alate i platforme za analizu podataka. Ovaj kurs mi je pomogao da razvijem kritičko mišljenje i sposobnost da prepoznam probleme i pronađem rešenja za njih na osnovu analize podataka.

Po čemu se  Semos Akademija  razlikuje od drugih i koje je tvoje iskustvo?

Semos Data Analyst Akademija nudi različite vrste stipendija za kandidate koji žele da pohađaju njihove akademije. Na primer, moje iskustvo je da sam dobila stipendiju za Data Analyst Akademiju na osnovu literarnog rada na temu ,,Zašto ti u IT?”. S obzirom da je ova Akademija namenjena za početnike, prethodno znanje nije potrebno što pruža mogućnost ljudima da se obuče i započnu karijeru u ovoj oblasti.