Semos Akademije za tebe

Oblast: Analiza podataka i veštačka inteligencija

Tip obuke: akademija

Nivo znanja: junior

Kompanija: microsoft

Oblast: Razvoj web aplikacija

Tip obuke: akademija

Nivo znanja: junior

Kompanija: microsoft

Oblast: QA i Software testing

Tip obuke: akademija

Nivo znanja: junior

Kompanija: istqb

Kompanija: microsoft