Semos Akademije za tebe

Oblast: Digital Marketing

Tip obuke: akademija

Nivo znanja: junior-i-medior

Oblast: HR

Tip obuke: akademija

Nivo znanja: junior

Oblast: Visual Effects

Tip obuke: akademija

Nivo znanja: junior

Oblast: Analiza podataka i veštačka inteligencija

Tip obuke: akademija

Nivo znanja: junior

Oblast: Razvoj web aplikacija

Tip obuke: akademija

Nivo znanja: junior

Oblast: QA i Software testing

Tip obuke: akademija

Nivo znanja: junior